Het Misverstand Voorbij.

De woorden, die hier op deze plek, genaamd Savita, gehoord mogen worden, komen voort vanuit de Oorsprong, vanuit de Eenheid. Waar goed en kwaad nog 1 zijn, bij elkaar horend, de 1 kan niet zonder de ander. Niet gescheiden, want in de oorsprong heeft de scheiding tussen goed en kwaad niet plaatsgevonden.

In de oorsprong zijn we allemaal, iedereen op elk plekje van de wereld, al eens geweest.

Voordat we geboren werden op deze aarde.

Hier op Savita kan iets gevoeld worden van deze oorsprong. Een speciaal gevoel wat ons weer doet her-inneren. Iets wat we allemaal eigenlijk ook wel eerder gevoeld hebben en kunnen herkennen vanuit speciale momenten in ons leven, maar we kunnen dat gevoel ook evenzogoed weer kwijtraken.

Totdat we erachter komen dat we eigenlijk nooit iets kunnen kwijtraken, maar dat we zelf degene zijn die deze scheiding maken. In de oorsprong hoort alles erbij, inclusief de fouten, de terreur, de pijnlijke gevoelens, de imperfectie, het hoort allemaal bijelkaar. Dat geeft een nieuwe energie, die zijn oorsprong in ons hart vind.

Het hart dat weet.

Het is de energie waardoor we ook weer kunnen ervaren dat de zichtbare en de onzichtbare wereld samenvloeien en 1 zijn, bij elkaar horend. De ene wereld kan niet zonder de andere. Lichamen kunnen gezien worden als energie doorgevers, van de ene naar de andere wereld.

Vanwege het hoge trillingsgehalte van de nieuwe energie kan er iets doorgegeven worden vanuit de hemel naar de aarde en andersom.

Nou zijn er op aarde heel veel energieën voelbaar Energieën of sferen die fijn aanvoelen en energieën die pijnlijk aanvoelen. De energieën die fijn, prettig aanvoelen daar willen we ons wel voor openstellen , maar de energieën die pijn veroorzaken, voelen we liever niet, we verzetten ons ertegen en onderdrukken ze. Maar toch zijn de energieën die pijnlijk aanvoelen aanwezig en deze willen evenzo de liefde en de zorg als die we aan de fijne energieën geven.

Dit is de Kennis van de Boom van Goed en Kwaad. De kennis werkt via de liefde, evenzo liefde voor het goede als voor het kwade (de pijn). Pas dan kan de pijn van de scheiding, de geboortepijn, de pijn van de val uit het paradijs, zich onthechten en oplossen, waardoor de Oorsprong vanuit Eenheid weer ervaren kan worden.

De kennis van Goed en Kwaad is dus de kennis van het in liefde leren omgaan met de pijnlijke kant in onszelf.

Eva, die niet anders kon dan zich laten verleiden door de schoonheid van de slang, heeft in oorsprong, deze kennis vanuit het paradijs doorgegeven aan de aarde. Deze kennis veranderde in een trauma want door het eten van de appel veranderde n.l.de paradijselijke staat van bewustzijn van Adam en Eva, in 1 klap, in de aardse staat van bewustzijn. Deze klap bracht zo’n schok teweeg dat deze een scheiding veroorzaakte, waardoor er een dualiteit ontstond. Hier kreeg Eva de schuld van. Dit verhaal zit zo in de cellen van het menselijk ras, dat we nog dagelijks met dit Misverstand te maken hebben, op elke plek van de wereld.

Er bestaat geen scheiding, er bestaat geen schuld.

Dat is iets wat de mensen ervan gemaakt hebben. Her-inneren, eerst naar de binnenwereld i.p.v. naar de buitenwereld, terug naar de oorsprong is een weg waarvoor we allemaal kunnen kiezen.

In liefde leren omgaan in onszelf, zowel met het goede als met het kwade, los van het oordeel, kan ons terugbrengen naar het paradijs. Want het paradijs zit in de eerste plaats in ons Zelf. Hoe meer zielen hierin terecht komen, hoe meer Licht!!!

Door de Ervaring, ontdekking, dat het inderdaad Waar is dat ook de zichtbare en de onzichtbare wereld 1 zijn, komt er een grote dankbaarheid naar boven, vanuit de diepte. Vanuit deze dankbaarheid die zooo groot is, dat er niets anders over blijft, dan deze te delen met jullie.

En er bestaat ook al een huis voor! Bovendien een huis dat helemaal goedgekeurd is.

Een huis genaamd Savita: gezond leven, met de zon erin.

Savita bestaat al in het echt!

En is niet meer een filosofie, het huis is er en jullie zijn er!

Vanuit de hereniging is er een vereniging in het leven geroepen. Vereniging van mensen die zich weer willen her-enigen. Voorbij het misverstand.

Vereniging de hereniging” zou het ook genoemd kunnen worden.

Overgave aan de duidelijkheid en aanvaarding in dankbaarheid, aan het gegeven dat er behalve onze eigen autoriteit gelukkig ook kennelijk nog een andere autoriteit is die de touwtjes in handen heeft, Dit geeft vertrouwen .

Deze autoriteit doet dat op een wijze waardoor er heel veel te ont-dekken en be-leven valt, over de manier waarop de Liefde werkt in de zichtbare wereld, met als doel dat er door de duisternis op deze planeet, ook weer het Licht mag gaan schijnen!!

Het geeft vertrouwen dat deze plek verbonden mag worden met heel veel andere Lichtplekken op deze aarde, zodat dit Net van Licht de duisternis kan leiden, vanuit de lange ij naar de korte ei.

Savita bestaat dus echt!!!! Het kan niet anders meer. Maar het kan alleen met jullie. Want het is de bedoeling van deze plek dat dit een plek van niemand en iedereen is, waardoor het mysterie de ruimte krijgt die het toekomt.

Maar daar is wel iedereen voor nodig!!!!

Geld geven is energie geven, vertrouwen geven, dat het mogelijk is om i.p.v. het geld, het hart op de eerste plaats te zetten, waardoor de doorstroming zich op een nieuwe wijze kan voltrekken, zodat de gelijke waarde van ieder mens, weer het startpunt kan worden. Het Grote Misverstand Voorbij.

Elisabeth Ravensteijn