Wat zijn de Vrienden van Savita?
De Vrienden van Savita zijn te beschouwen als een soort belangenvereniging van iedereen, die met Savita verbonden is.
Door lid te worden laat je zien dat je achter het gedachtegoed van Savita staat en dat je het project daadwerkelijk wilt ondersteunen. Door lid te worden laat je zien hoe groot de maatschappelijk steun voor het Savita-project is.

Organisatievorm
In dit eerste stadium zullen de Vrienden een min of meer zelfstandige kring vormen onder de hoede van de Stichting Natuurlijk Leven en Genezen. In een later stadium zullen de Vrienden van Savita een eigen organisatievorm krijgen met eigen bestuur, eigen financiën en eigen activiteiten.

Twee vormen van lidmaatschap
1) Lidmaatschap A
Kosten 50 € per jaar of 5 € per maand.
Het lidmaatschap van dit jaar geeft recht op 1 dag gratis verblijf (maaltijden niet inbegrepen) in een 1- of 2-persoonskamer op Savita.
2) Lidmaatschap B
Kosten 100 € per jaar of 10 € per maand.
Het lidmaatschap van dit jaar geeft recht op 2 dagen gratis verblijf (maaltijden niet inbegrepen) in een 1- of 2-persoonskamer op Savita.

Speciale garantie
Het lidgeld wordt op een aparte bankrekening geplaatst en zal enkel en alleen gebruikt worden voor de aankoop van een pand. Indien er eind 2013 nog geen pand is en ook geen duidelijk vooruitzicht op een pand, dan zal begin 2014 het volledige lidgeld teruggeboekt worden.

Steun Savita en word lid
Word dus lid van de Vrienden van Savita en maak 50 of 100 € over of geef je bank de opdracht om maandelijks 5 of 10 € over te maken op de bankrekening van Stichting Natuurlijk Leven en Genezen.
Voor Nederland is dat rekening 7828253 bij de INGbank.
Voor België is dat 000-3250793-32 bij de Bank v/d Post