De ziel van Savita

In de allereerste maanden van het bestaan van Savita kregen we bezoek van Robert, een man uit de school van www.ecointention.com. Robert heeft toen op energetisch vlak verschillenden dingen gedaan om het gebouw – na 10 à 12 jaren leegstand – weer krachtig te maken.
We zijn hem nog steeds dankbaar voor zijn bijdrage, ook al ook al konden we op dat ogenblik de echte waarde van zijn tussenkomst niet goed inschatten.
Enkele dagen later bereikte ons echter een brief van zijn hand, die liet zien dat Robert duidelijk meer zag en voelde dan wij. De brief bevatte een tekst die mij (en ook anderen die de tekst lazen) raakte. Het was alsof de tekst uit de hemel was gevallen en in eenvoudige bewoordingen glashelder neerschreef waar het in Savita wezenlijk om gaat.
Wat Robert als ecotherapeut ook gedaan mocht gedaan hebben, feit was dat hij – terwijl hij nauwelijks iets van Savita afwist – hier fijnzinnig en geïnspireerd de ziel van Savita had neergeschreven.

De tekst hangt sedert die tijd in onze gang. Ik kom er iedere dag voorbij. Meestal zonder de tekst op te merken. Maar wonderlijk: iedere keer als ik er wel bij stil sta ontroert het me en weet ik te midden van de vele onduidelijkheden weer waar het in Savita echt om gaat.
Het lijkt een tekst, doorgegeven van uit de hemel, door Robert opgevangen en neergeschreven, als voeding en wegwijzer voor alle bezoekers en medewerkers van Savita.
Nog altijd aan Robert: dank hiervoor..

Hier volgt de tekst.

Savita
Moge dit centrum
zijn ingebed in de goedheid der aarde
gezegend zijn door de vier winden
en behoed door de mantel van sterren,
opdat het een inspirerende plek zij,
waar allen die er wonen, werken en verblijven,
elkander in vrijheid kunnen ontmoeten,
en wederzijds kunnen helpen in hun streven
naar een natuurlijke levenswijze
en harmonie tussen lichaam en geest.