De vaste activiteiten van Savita

Savita-weken
Vier maal per jaar is er een Savita-week, parallel lopend aan de seizoenen. Deze weken worden georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven workshops te geven en te ontvangen op basis van gelijkwaardigheid. Per dag wordt na de Savita-ochtendmeditatie het dagprogramma besproken en krijgen de workshopgevers van die dag de ruimte om hun aanbod toe te lichten. Meestal beslaan de workshops 1 dagdeel. Sommige workshopleiders willen meerdere dagdelen. Alle ideeën zijn bespreekbaar. Ieder is vrij om te kiezen waar hij/zij aan wil deelnemen en zijn/haar eigen “dagmenu” zelf samen te stellen. Ieder is vrij om wel/geen workshop te geven. Er worden ook begeleide wandelingen georganiseerd, kampvuur, dans en spelletjesavonden. Er is ruimte om te laten ontstaan wat er wil ontstaan. Met andere woorden: de-Savita weken maken we samen met elkaar. Workshops zijn meestal op het gebied van: tekenen, dansen, zingen, fam. opstellingen, innerlijk kind, meditatie enz. Deelname is gratis, je betaalt dus slechts de gewone dagprijs van 60 euro per persoon en per dag. Deze weken kunnen alleen maar gereserveerd worden van begin- tot einddatum.

Samenleven met Savita
Van zondagmiddag tot zaterdagmorgen een week meevaren met de bewoners van Savita. Samen na de Savita-meditatie tot de koffie het praktische werk uitvoeren, keuken, tuin, klussen en huishouding. Daarna workshops volgen waarin je de gelegenheid krijgt om het vertrouwen in jezelf weer te herstellen in deze ingrijpende tijd. Gedurende de week zijn er ook vrije dagdelen. De workshops bestaan onder meer uit: yoga, mediteren, innerlijk kind, zingen, dansen, wandelen. Een week om via de eenvoud jezelf beter te leren kennen en opgeladen weer terug naar huis te gaan.

Savita-wandelweken
De wandelweken worden gevormd aan de hand van de behoeften van de deelnemers. Dat maakt dat geen 1 wandelweek dezelfde is. Meestal wordt er of in de ochtend of in de middag gewandeld. Ook zit er vaak een dag tussen waarbij er ’s morgens met een lunchpakketje vanuit Savita vertrokken wordt. Ook is het mogelijk om onderling met elkaar een wandeling te organiseren, als hele groep of als klein groepje. Iedereen is vrij om te kiezen hoe en wat hij/zij wil op een dag. Niets is verplicht. Deelname is gratis, je betaalt dus slechts de gewone dagprijs van 60 euro per persoon en per dag. Deze weken kunnen de hele aangegeven week geboekt worden of enkele dagen ervan.

Savita-ochtendmeditatie
Iedere morgen komen de mensen die dat willen om 9 uur bij elkaar in de ronde zaal. Er wordt eerst een tekst uit het grote Tao boek voorgelezen, daarna klinkt de gong, vervolgens is er een stilte van ongeveer 10 minuten die weer beëindigd wordt door de gong. Daarna maken we met elkaar een klank en volgt als einde, de spreuk voor die dag, aan de hand van de voorgelezen Tao tekst. Daarna volgt voor medewerkers de werkbespreking voor die dag.

Dankbaarheids rondje
Af en toe is er ’s avonds als afsluiting een dankbaarheidsrondje. Ieder zegt, om de beurt waarover hij/zij zich dankbaar voelt. Het kan een gebeurtenis van die dag betreffen of iets van een andere aard. Geen lange verhalen. Het is opvallend hoe fijn het is om dit met elkaar te delen en hoe verlichtend het werkt als je dit in een groep doet.

Vriendenweekend
Minstens 1x per jaar organiseren we een Vriendenweekend, waarin de Vrienden van Savita samenkomen ter bespreking van de van tevoren vastgestelde punten en verder samen genieten van het gebouw, de natuur, elkaar, het eten en de spontaan ontstane initiatieven.

Tuin- en klussenweek
Drie à vier maal per jaar organiseren we een tuin/klussenweek waarin iedereen WELKOM is. We werken overdag samen in de moestuin, de siertuin rond het gebouw en in het gebouw. Daarbij horen ook de dagelijks terugkerende karwejtjes waar we allemaal een stukje aan bijdragen. ’s Avonds is het genieten van film, spelletjes, kampvuur en andere spontaan ontstane initiatieven.