Word lid van de Vereniging “Vrienden en ondersteuners van Savita”
In april 2016 is – ter vervanging van de vroegere Vrienden van Savita –  de Vereniging “Freunde und Förderer von Savita” (vertaald als: Vrienden en Bevorderaars van Savita) officieel opgericht.
Wat de functie en de activiteiten van de vereniging zullen worden, is in dit stadium nog niet helemaal duidelijk. Duidelijk is al wel dat het lidgeld 25 € per jaar bedraagt en dat aan dit lidmaatschap een aantal voordelen gekoppeld zullen worden, o.a. de mogelijkheid om minstens  2 maal per jaar voor 25 € deel te nemen aan een verenigingsweekend (van vrijdagmiddag tot maandagmiddag).
De vereniging wil graag een actieve vereniging zijn, waarbij de leden zelf mede-creëerder zijn.
Banknummer: DE40 4165 1770 0000 0210 89 van Freunde von Savita.

Steun  het Savita-fonds
Het Savita-fonds bestaat al vele jaren en is opgezet om Savita op financieel vlak te ondersteunen. Het fonds wordt gevormd door gelden die aan Savita worden uitgeleend. De uitlener krijgt hiervoor een vaste rente en kan het geleende geld op ieder ogenblik terugvragen. Vooral bij de start in 2013 was het Savita-fonds een belangrijke ondersteuner. Zonder het geld van het Savita-fonds had Savita niet kunnen starten.
Nu we met de Grote Savita Actie gestart zijn is het wat onduidelijk wat de toekomstige plaats van het Savita-fonds kan zijn. Maar in deze fase is het in ieder geval nog zo, dat we blij zijn met iedere cent die nog in het Savita-fonds zit.

Werk mee
We hebben nog steeds nood aan mensen, die met hun werkkracht Savita ondersteunen. Voor nieuwe medewerkers kan dit het best door in het begin mee te werken als half meewerkend gast. Zo kunnen we van beide kanten voelen of  “het klikt”.

Doneer spullen
Geef spullen weg die je zelf niet meer nodig hebt, bijvoorbeeld boeken voor onze bibliotheek, kleren of andere spullen voor de weggeefwinkel, dekens voor de Blauwe Zaal, inspirerende dvd’s voor onze filmzaal.