In de toekomst willen we kuren aanbieden op Savita. Deze zijn er in principe op gericht om blijvende veranderingen aan te brengen in de leefstijl, zodanig dat de kuurgast bij zijn terugkomst in de eigen woonomgeving in staat is om concrete veranderingen in zijn leefstijl en leefsituatie door te voeren. Kuren eisen een behoorlijke motivatie en inzet. Er zijn verschillende varianten:

1. De reinigingskuur
Is een gezondheidsprogramma met vrij nauw omschreven methodieken, die meestal primordiaal gericht zijn op reiniging van het lichaam. De meest bekende zijn vastenkuren.Verder bestaan er allerlei algemene of specifieke reinigingskuren.

2. Klachtengerichte kuren
Zijn kuren, gericht op de genezing of verbetering van een specifieke klacht of ziekte. Bijvoorbeeld een kuur voor mensen met hart- en vaatziekten. Speciaal voor mensen die met meerdere risico-factoren (bijvoorbeeld verhoogd cholesterol of homocysteïne, hoge bloeddruk, overgewicht, roken, gebrek aan beweging, hoge stress) in de gevarenzone zitten voor hart- en vaatziekten.

3. De zogenaamde dokterskuur
Hierbij volgt de kuurgast een gezondheidsprogramma dat door de eigen thuisarts geadviseerd is. Alhoewel de concrete uitvoering en de begeleiding van het voorgeschreven programma gebeurt door de kuurbegeleiders van Savita blijft de kuurgast (meestal telefonisch) onder toezicht en begeleiding van de eigen (natuur)arts.

4. De eigen keuze kuur
Is een kuur, waarin de kuurgast ondersteuning vraagt voor een door hem gekozen gezondheidsprogramma, bijvoorbeeld een kankerpatiënt, die ondersteuning vraagt bij het uitvoeren van het Moerman- of Houtsmullerdieet.

5. De herstelkuur
Is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het herstel van een zware ziekte of zware behandeling (bijvoorbeeld herstel na een chemokuur bij kanker). Naast het fysiek en psychisch herstel (vooral herstel van het geschokte vertrouwen in het eigen lichaam) staat vooral het prettig verwennen (via bijvoorbeeld ontspannende massages) hier centraal.

Uitgangspunten ziekte en gezondheid.