Op Savita wonen een aantal mensen, zij vormen de ‘kerngroep. Hun doel is niet het verdienen van geld, aangezien al het werk in principe vrijwilligerswerk is. Op Savita leven mensen die in de uitbouw van hun persoonlijke leven uitdrukking proberen te geven aan dezelfde gedachten die ook aan de basis liggen van het project.

Meer dan samen-wonen
De leefgemeenschap is in die zin veel meer dan een bepaalde vorm van wonen; het is een bewuste en geëngageerde keuze om via de mogelijkheden van het samenwonen met anderen de eigen doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd, via het realiseren van die eigen doelstellingen, inhoud en waarde te geven aan Savita.

Voor iedereen zal het accent van die persoonlijke doelstellingen anders liggen: voor sommigen zal het voornamelijk gaan om het opbouwen van een leefwijze, waarin de zorgzaamheid voor de lichamelijke gezondheid centraal staat, voor anderen zal het een stap zijn om dieper liggende emotionele problemen een kans tot heling te geven of om verdieping en spiritualiteit in een concrete vorm te gieten.

Voor iedereen zal de leefgemeenschap een voortdurende bron zijn van ondersteuning, inspiratie, vernieuwing, verdieping, verbreding. Soms confronterend, soms ook moeiteloos en in zachtheid openend. Een oefenplaats in leven, steeds dichter bij wat echt belangrijk is, steeds dichter bij de eigen ziel. De leden van de leefgemeenschap steunen elkaar en koesteren – zonder opdringerigheid – een grote mate van zorg en betrokkenheid voor elkaar.

Vrijwillig
De keuze om te werken met vrijwilligers is op de eerste plaats een keuze die we gemaakt hebben om het project financieel haalbaar te maken. Maar daarnaast wordt ook duidelijk dat de vrijwilliger niet gaat werken om er rijker van te worden. Opdat het systeem in evenwicht blijft moeten de polen geven en ontvangen wel in evenwicht zijn. De ‘beloning’ kan, naast kost en inwoning, bijvoorbeeld bestaan uit:
– Iets doen wat de vrijwilliger sowieso leuk vindt, een prettige bezigheid.
– Contact en samenwerken met gelijkgestemde of inspirerende mensen, gezelligheid.
– Ontvangen van waardering, ondersteuning van de zelfwaardering.
– Stimulering en ontwikkeling van eigen kwaliteiten en mogelijkheden.
– Opdoen van ervaring in bepaalde werkzaamheden.