Savita heeft drie belangrijke bronnen van inspiratie.

1. Een holistische inspiratie
Hier wordt de mens gezien als een ondeelbare eenheid van lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele delen. Hier is diezelfde mens tevens verbonden via allerlei zichtbare en onzichtbare lijnen met zijn dagelijkse leefomgeving, met de natuur, met de planeet aarde en ook met God. In de holistische visie is alles met alles verbonden. Bovendien is er het besef dat er naast onze zichtbare wereld ook een onzichtbare wereld meespeelt. Het is een visie, waarin de afgescheidenheid tussen individu en zijn omgeving fundamenteel ophoudt.

2. Een ecologische inspiratie
Hier staat de relatie mens-natuur of nog breder mens-aarde centraal. Niet de mens als heerser over de natuur, maar als deel van de aarde. Als deel van de diversiteit van het leven samen met de planten, de dieren, de stenen, de landschappen Als deel van de zichtbare wereld, maar zeker ook van de onzichtbare wereld, waarvan we in deze maatschappij steeds meer vervreemd zijn. Met dit alles zijn we onlosmakelijk verbonden. Een zorgvuldige omgang met de aarde en respect voor alle levensvormen zijn dan ook vanzelfsprekend.

3. Een nieuwetijdse inspiratie
Savita wil een nieuwetijdse organisatie zijn, niet alleen omdat dit filosofisch goed aansluit bij Savita, maar ook omdat het nieuwetijdse gedachtegoed kan bijdragen aan het creëren van een sfeer, waarin de kansen tot genezing en diepgaande heling de meest maximale kansen krijgen.
Wat nieuwetijds is, is vrij moeilijk in enkele woorden uit te leggen. Hier alvast enkele waarden die in deze nieuwetijdse visie vrij centraal staan: belang van contact met intuïtie, geen scheiding werk-leven, moeilijkheden worden gezien als een ontwikkelingskans, belang van uiten van gevoel, groot belang aan de niet-zichtbare wereld, geld als middel en niet als doel, nadruk op kwaliteit i.p.v. kwantiteit, mens staat altijd centraal, fundamentele gelijkheid tussen mensen, respect voor ieder i.p.v. bevoogding, leven vanuit het hart