Wat is het Savita-fonds?
Het Savita-fonds is een fonds dat financiële middelen genereert om  Savita  te ondersteunen.Het geeft aan iedereen de gelegenheid om binnen het kader van een duidelijk leencontract geld uit te lenen voor Savita en op die manier met het eigen geld direct bij te dragen aan de realisatie van Savita.
Lenen aan het Savita-fonds is mogelijk voor jou een goed alternatief voor je reguliere spaarrekening. In die zin dat je voor je uitgeleende geld rente ontvangt en je geld bovendien op ieder moment terug kunt vragen.

Hoe zit het juridisch in elkaar?
Een lening aan het Savita-fonds is juridisch te beschouwen als een lening van onbepaalde termijn, die op ieder ogenblik verhoogd, verlaagd of opgezegd kan worden. Het afsluiten van het contract van lening gebeurt eenmalig bij ondertekening van de het contract (en dus niet telkens een nieuw contract bij iedere verandering van het geleende bedrag).

En zo werkt het dan
1) Je tekent een contract van lening.
2) Je maakt geld over van jouw eigen bankrekening op de bankrekening van Erik Haezebrouck/Savita te Winterberg-Niedersfeld (Duitsland)
IBAN: DE08 4165 1770 0000 5453 68 (BIC-code: WELADED1HSL)
3) Je krijgt hiervoor een vaste rente van 3 %.
4) De rente wordt iedere maand bijgeschreven bij het geleende bedrag.
5) Op ieder moment kan je de lening verhogen en op ieder moment kan je het geleende bedrag geheel of gedeeltelijk (met rente) terugvragen.
6) Na ieder kwartaal en na iedere vermeerdering of vermindering van het geleende geld met minstens 25 euro krijg je van het Savita-fonds een saldo-afschrift, zodanig dat op ieder ogenblik voor jou duidelijk is hoeveel geld je nog van het Fonds te goed hebt.
7) Er zijn garanties voor veiligheid.(o.a door de waarde van het onroerend goed en het aanwezige risicokapitaal)


Vier redenen om geld te lenen aan het Savita-fonds

  1. Je helpt er direct aan mee dat Savita er komt.
  2. Je verrijkt je eigen leven met nieuwe mogelijkheden.
  3. Je doet iets goeds met je spaargeld.
  4. En je krijgt bovendien een mooie rente.


Drie stappen om bij te dragen aan het Savita-fonds

  1. Kopieer 2 maal de ‘Specifieke voorwaarden’ van het Contract van lening. Vul beide formulieren in, onderteken ze en stuur ze beide naar:
    Centrum Savita, In der Burbecke 15, 59955 Winterberg-Niedersfeld (Duitsland)
  2. Erik Haezebrouck ondertekent een van de formulieren en stuurt het naar u terug.
  3. Vanaf nu kunt u  geld overmaken naar het Savita-fonds.

 

Contract van lening
Contract van lening – Algemene voorwaarden
Deze link aanklikken om de Algemene Voorwaarden te zien of te downloaden
Contract van lening – Specifieke voorwaarden
Deze link aanklikken om de Specifieke Voorwaarden (inschrijfformulier) te zien of te downloaden.