Al vele enthousiaste mensen hebben sinds november 2013 meegeholpen op Savita. Zij hebben gekeken en geproefd wat Savita hen te bieden heeft, en zeker ook wat zij Savita te bieden hebben. Blijvende indrukken zijn hierbij opgedaan, vriendschappen en relaties ontstaan, inspiratie ingenomen.

Er moet nog veel gebeuren op allerlei vlakken:  schilderwerk, organisatie, schoonmaak, technische dingen, koken. Er is een sfeer van ongedwongen werken en samen-zijn, de gezelligheid ontbreekt niet en de betrokkenheid met het project en met elkaar ook niet.
Wil je een tijdje (minimaal een week) eruit, ben je handig,  heb je iets te bieden? Weet je van harte welkom om mee te helpen.